Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 8. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af BDO analyse af det specialiserede socialområde for unge
Beslutning: Godkendt

Lukket

3. Godkendelse af bygningsarbejder 2018 Disponering og frigivelse af rammebeløb
Beslutning: Godkendt

Åben

4. Godkendelse af projektforslag - Ny børnehave i Svenstrup
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommissorium for handleplan for socialt udsatte i byens rum og pladser.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier.
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af udformningen af de løbende økonomirapporter
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om årlig regulering af rådighedsbeløb for personligt tillæg pr. 1. januar 2018
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt