Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 26. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forretningsorden for Familie- og Socialudvalget - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af mødeplan 2018 for Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af tiltag til overholdelse af BU-budgettet i 2018 – 1. behandling
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på forsorgshjemsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Tema: Dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt