Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 16. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forretningsorden for Familie- og Socialudvalget - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Børne- og Ungepolitikken - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familie - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af opfølgning på videreudvikling af tilbudsviften i CBUF - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af privat institution Børnenes Akademi 3, Skansevej 42, 9400 Nørresundby
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019 - 2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om mulighed for ophør af samarbejde med Tvind og Tvind-tilknyttede botilbud mv.
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om underretninger 2017
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Temamøde - Introduktion til området for Udsatte Børn og Unge
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt