Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 16. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om indhentelse af straffe- og børneattester i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering

Lukket

3. Orientering om afrapportering fra 2. halvår 2017 vedrørende byens tilstand og det lokale Udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering

Åben

4. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Orientering om Præsentation af Center for Sociale Indsatser samt rundvisning på Svenstrupgård
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt