Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Årsberetning 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om grønlænderindsatsen
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på anlæg - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af tiltag til overholdelse af BU-budgettet i 2018 - 2. behandling
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om godkendte tiltag mhp. overholdelse af behandlingsgarantien
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Kommissorium for strategi om forebyggelse af æres relaterede konflikter og negativ social kontrol
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om analyse af gæstedagplejen
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt