Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Orientering om muligt salg af ejendom
Beslutning: Til orientering

Åben

3. Tema - Introduktion til sundhedsområdet
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt