Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Fællesmøde med ledergruppen for Ungestrategien
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Godkendt
5. Orientering og drøftelse af pejlemærker udledt af oplæg på KLs Børne- og Ungetopmøde 2018
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om nyt kommissorium for revidering af Fællestilbuddene
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om igangsættelse af analyse af muligheden for at etablere vuggestuer i tilknytning til skoler
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt