Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 4. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. marts 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om forebyggelse af fogedsager i Aalborg Kommune i 2017
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Årsberetning 2017 for det eksterne socialfaglige tilsyn på tilbud til borgere med særlige behov
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Årsberetning magtanvendelsesområdet 2017
Beslutning: Til orientering
8. Tema - Introduktion til Specialgruppen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt