Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 25. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om resultater af undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med dagtilbud
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om to puljeansøgninger vedr. dagtilbud
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Midtvejsstatus på Rusmiddelstrategien
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om Bæredygtighedsstrategien - status på indsatser i FB 01.01.2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt