Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om årsrapport fra TUBA
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift
Beslutning: Udsat
6. Orientering om undersøgelse blandt borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling i døgnregi
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på handleplan ift. socialt udsatte i byens rum og pladser.
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Revisionsberetning nr. 42 for regnskabsåret 2017 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
9. Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje" - 1. behandling
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af udkast til mødeplan 2019 for Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt.
Beslutning: Intet

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
17. Eventuelt - lukket.
Beslutning: Intet

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt