Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 16. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2019-2022
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår 2018
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af puljeansøgning "Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Nyt kommissorium Fællestilbuddene
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt