Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opsamling på studieturens indhold og erfaringer
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt