Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Bilag til punkt 1
 

Lukket

2. Godkendelse af prioriteringer til Budget 2020-2023 - Driftsbudgettet - Fredag den 27. september 2019
3. Godkendelse af prioriteringer til Budget 2020-2023 - Anlægsbudgettet - Lørdag den 28. september 2019

Åben

4. Orientering fra Rådmand og direktør
5. Eventuelt

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
7. Eventuelt - lukket

Åben

8. Godkendelse af referat