Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Status på 24 timersreglen ved underretninger juni 2014
Beslutning: Til orientering
4. Status på antal underretninger medio 2014
Beslutning: Til orientering
5. Status på Hånd om Barnet - Forældrekursus i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
6. Tandsundheden i Aalborg Kommune 2013
Beslutning: Til orientering
7. Introduktion til sundhed i Børne- og Familieafdelingen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Tiltag til imødegåelse af udgiftspres på børne- og ungebudgettet - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

12. Fortroligt - Kvartalsafrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet