Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 30. april 2014
Beslutning: Godkendt
3. Budget 2015-18 - Drøftelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af privatinstitutionen 'Børnenes Akademi'
Beslutning: Godkendt
5. Udviklingsstrategi på udsatte voksne området
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. handlingsplan
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet