Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Besøgsrunde i Center for Børn, Unge og Familier
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
2. Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Forretningsorden for stående udvalg - Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Kompetencefordeling mellem Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Til orientering
5. Mødeplan 2014 for Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Opstart af analyse af underretninger
Beslutning: Godkendt
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet