Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Budgetforslag 2015-2018
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet