Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 30. september 2014
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Tillægsbevilling 2014 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Det specialiserede børneområde
Beslutning: Godkendt
4. Tiltag til imødegåelse af udgiftspres på børne- og ungebudgettet - 2. behandling
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Styringsaftale 2015 - Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
7. Servicedeklarationer Center for Børn, Unge og Familier
Beslutning: Til orientering
8. Besøgsrunde Center for Børn, Unge og Familier - Specialområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Fortroligt - Kvartalsafrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet