Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 25. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Udsat med bemærkninger
2. Konference om Aalborg Kommunes Ungestrategi
Beslutning: Til orientering
3. Temamøde - Introduktion til Uddannelseshuset
Beslutning: Til orientering
4. "Tryghed i Aalborg Kommune"
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Intern tidsplan for budgetproceduren 2015-2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Udsat med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Udsat med bemærkninger

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Udsat med bemærkninger