Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 31. maj 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Puljeansøgning - Sårbare mødre
Beslutning: Godkendt
4. Ansøgning Styrket samarbejde om unge
Beslutning: Godkendt
5. Udvidelse af projekt "Et Bedre Liv i Danmark" med Foreningen for Grønlandske Børn
Beslutning: Til orientering
6. Fejludbetalinger af sociale ydelser
Beslutning: Til orientering
7. Evaluering af det første halve år i udvalgene i 2014
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Udsat
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet