Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Temamøde om kontanthjælpsreformen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Ændringer i visitering af unge - kontanthjælpsreformen - unge på barsel mv
Beslutning: Godkendt
4. Evaluering af implementering af Førtidspensionsreformen med fokus på rehabiliteringsteams
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering