Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2013
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 - tillægsbevilling drift
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Overførsel af mindreforbrug fra anlæg 2013 til anlæg 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Puljeansøgning "Fremme af unges mentale sundhed"
Beslutning: Godkendt
8. Fritidscentrenes rolle i Folkeskolereformen
Beslutning: Godkendt
9. Besøgsrunde - Center for Voksne
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet