Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til integrationsområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Handleplan for boligplacering af flygtninge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Folkeoplysningsloven og mangfoldighed blandt de idebetonede foreninger
Beslutning: Til orientering
5. Præsentation af Aalborg Kommunes hjemmeside
Beslutning: Udsat
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet