Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om budgetprocedure 2024
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Aalborg Try Out
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forbud mod polymerisk infill i fremtidige kunstgræsanlæg med tilskud fra Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tilskud til udarbejdelse af helhedsplan for faciliteterne ved Johannesmindevej
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af De Glade Seniordansere som aftenskole
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Rucon som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Sebber Motionsklub som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Back to Basic Holdbooking Klarup (BBHK) som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Hals Cykelmotion som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Streetball Aalborg som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
12. Orientering
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsblad
Beslutning: Godkendt