Magistraten

Magistraten 17. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering om ejermøde med Aalborg Havn A/S
3. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2018, drift
4. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2018
5. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2018
6. Godkendelse af annullering af kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, boliger m.m. Bredegade og Niels Ebbesens Gade
Bilag til punkt 6
 
7. Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med miljørapport (2. forelæggelse)
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)
9. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23, Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25
10. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
11. Eventuelt
12. Godkendelse af referat

Lukket

13. Godkendelse af udbud af forsikringsmægling og forsikringsrådgivning - valg af leverandør