Magistraten

Magistraten 9. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2019, drift
3. Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2019 - Tillægsbevilling 2019
4. Godkendelse af ny model for opkrævning af garantiprovision
5. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2019
6. Godkendelse af igangsætning af en samlet byudviklingsplan for Aalborg Øst
7. Godkendelse af spørgetid i Aalborg Byråd 2020
8. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2020
9. Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
10. Godkendelse af tilslutning og finansiering af Mit Overblik
11. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018
12. Godkendelse af vedtægt for Aalborg Kommunes borgerrådgiver
13. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape 7, Sohngårdsholmsvej
15. Godkendelse af takstændringer for Aalborg Kulturskole - udmøntning af budget 2020
16. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
17. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2019 og 2020 - takstændringer og tillægsbevilling
18. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2020
19. Eventuelt
20. Godkendelse af referat

Lukket

21. Godkendelse af salg af Restrup Kærvej 35, 9240 Nibe