Magistraten

Magistraten 1. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Indsatsplan for Tylstrup Vandværk (1. behandling)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Vandforsyningsplanlægning - Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst (2. behandling)
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Ændring af spildevandsplanen i sommerhusområdet Hals-Hou for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering (2. behandling)
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg uden affald 2014-2025
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Eventuelt
Beslutning: Intet