Magistraten

Magistraten 3. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Indfrielse af kaution og garanti vedrørende Lille Vildmose Naturefterskole
Beslutning: Godkendt
3. Evaluering af Kommunal- og Regionrådsvalget den 19. november 2013
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales
4. Ansøgning om DM i Skills 2018
Beslutning: Godkendt
5. Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
6. Eventuelt
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt