Magistraten

Magistraten 5. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Udpegning af brevstemmemodtagere
Beslutning: Anbefales
3. Pressestrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
5. Magistratens møder i august, september og oktober 2014
Beslutning: Til orientering
6. Aalborg Midtby, Hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik, Lokalplan 5-1-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Klimatilpasningsplan, Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Ekspropriation til etablering af erstatningsbaner m.v. til Gug Boldklub
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Limfjordsbroen - Regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
12. Limfjordsbroen - Budget 2015
Beslutning: Anbefales
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt