Magistraten

Magistraten 5. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2014
Beslutning: Anbefales
3. Tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Værftsarealet, Beddingen. Lokalplan 1-4-109 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Boligselskabet NordBo – Stormgade og Nyhavnsgade – Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
9. Nørresundby Boligselskab, afdeling 73, Vesterbro 102, 9000 Aalborg - 84 almene ungdomsboliger - skema B
Beslutning: Anbefales
10. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 16 - Dionevej 1-95, 2-60, Metisvej 1-41, 2-66 - 119 almene familieboliger og 12 almene ungdomsboliger - endelig renoveringsudgift (skema C)
Beslutning: Anbefales
11. Ændring for anvendelse af de kommunale hundeskove
Beslutning: Anbefales
12. Udviklingsaftale mellem Musikkens Hus i Nordjylland og Aalborg Kommune 2014-16
Beslutning: Anbefales
13. Aftale mellem Aalborg Kommune og 1000Fryd
Beslutning: Anbefales
14. Udpegning af repræsentant for Aalborg Kommune til Eliterådet
Beslutning: Anbefales
15. Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2014. Tillægsbevillinger og takstændringer
Beslutning: Anbefales
17. Miljø - Opkrævning af betaling for Miljøvagt hos forurener
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014
Beslutning: Til orientering
21. Udpegning af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beslutning: Anbefales
22. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Anbefales
23. Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet og Tillægsbevilling 2014.
Beslutning: Udsat med bemærkninger
24. Fælles Hjælpemiddeldepot
Beslutning: Anbefales