Magistraten

Magistraten 6. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Konstituering: Valg af næstformand for Magistraten
Beslutning: Se referat
3. Magistratens møder i januar, februar og marts 2014 - Orientering
Beslutning: Til orientering
4. Byrådets møder 2014 - Mødeplan og eventuel ændring af starttidspunkt
Beslutning: Fremsendes
5. Magistratens opgaver og ansvar
Beslutning: Til orientering
6. Status over konstitueringerne i udvalg, bestyrelser mv
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Åbenhed i dagsordener og referater for stående udvalg, Magistraten og byrådet
Beslutning: Anbefales
8. Rejseregler i udlandet - Administrativ forskrift nr. 21 og nr. 22
Beslutning: Anbefales
9. Spørgsmålet om Aalborg Havn A/S med underselskaber og Offentlighedsloven
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Himmerland Boligforening - Charlottehøj - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014
Beslutning: Til orientering
13. Vandforsyningsplanlægning – Aalborg Forsyning, Vand A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2014
Beslutning: Anbefales
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
16. Udbud af forsikringsmægling og forsikringsrådgivning - valg af leverandør.
Beslutning: Godkendt