Magistraten

Magistraten 6. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Administration af reglerne om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer
Beslutning: Til orientering
3. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling
Beslutning: Anbefales
4. Landdistriktspolitik 2014-2018
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
7. Salg af Havrevangen/Petersborgvej
Beslutning: Godkendt