Magistraten

Magistraten 7. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2013 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013. Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014
Beslutning: Anbefales
5. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014.
Beslutning: Anbefales
6. Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Offentliggørelse af udgifter på hjemmesiden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. UCI World Cycling Tour Finale 2015. Tilskud
Beslutning: Godkendt
9. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 – Ansøgning om driftstilskud
Beslutning: Anbefales
10. Køreplanindstilling 2014/15
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Ansættelse af direktør til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
14. Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber
Beslutning: Se referat
15. Bunkeranlæg, Skovsvinget 9, Aalborg
Beslutning: Se referat