Magistraten

Magistraten 10. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Officielle repræsentanter til Ungdomslegene 2014, Almere og The Tall Ships Races 2014, Fredrikstad
Beslutning: Godkendt
3. Ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension
Beslutning: Anbefales
4. Henvendelse fra byrådsmedlem Hans Peter Beck vedr. byggesagsgebyrer
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger