Magistraten

Magistraten 11. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budget 2015 - 2018
Beslutning: Drøftedes
3. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Aalborg Karneval - Udviklingsaftale 2014-2017
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Ansættelse af afdelingschef i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
6. Varmeplanlægning – Etablering af fjernkøling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen vedrørende udvidelse af eksisterende bassin ved Brådalvej, nordvest for Nøvling (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
8. Spildevandsplanlægning - Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019, Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold - regler og praksis (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
9. Vedtægter for Nordkraft Big Band
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommunes indsats for at skaffe billige boliger til byens borgere
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Godkendt