Magistraten

Magistraten 12. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Befolkningsprognose 2015
Beslutning: Godkendt
3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen
Beslutning: Godkendt
4. Strategi om "Tryghed i Aalborg Kommune" - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Tvangsauktion over ejendom tilhørende Lille Vildmose Naturefterskole under konkurs
Beslutning: Godkendt
8. Beredskabscenter Aalborg – forretningsmæssige forhold
Beslutning: Godkendt