Magistraten

Magistraten 13. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Elektroniske dagsordener til byråd, magistrat og udvalg
Beslutning: Godkendt
3. Forslag til justeringer og ændringer i forskellige administrative procedurer og regler mv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. 2. viceborgmester - vederlag 2013
Beslutning: Anbefales
5. Ansættelse af tjenestemænd.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Præsentation af Borgmesterens Forvaltnings hovedopgaver og organisation
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Analysearbejde