Magistraten

Magistraten 15. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Beretning nr. 38 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2013
Beslutning: Anbefales
3. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-august 2014
Beslutning: Til orientering
4. Byrådets møder i 2015
Beslutning: Anbefales
5. Ungdomslegene 2015 i Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Borgerlige vielser
Beslutning: Godkendt
7. Ansættelse af Aalborg Kommunes borgerrådgiver
Beslutning: Anbefales
8. Omlægning til Økologisk drift på Aalborg Kommunes landbrugsarealer
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Himmerland Boligforening, afd. 76, Tiendeladen 7/Algade 61, 9000 Aalborg - 28 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales
10. Vivabolig (tidligere Boligselskabet Limfjorden) – Ryesgade 33 og 35 - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 45 almene ungdomsboliger og 1 almen familiebolig
Beslutning: Anbefales
11. Boligselskabet Aalborglund - Bynkevej 61-91 - 9 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Himmerland Boligforening, afd. 69, Kridtsløjfen, 9000 Aalborg - 18 almene ældreboliger (skema C)
Beslutning: Anbefales
13. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1
Beslutning: Udsat med bemærkninger
14. Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana
Beslutning: Anbefales
15. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode)
Beslutning: Anbefales
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på fortsat ansættelse
Beslutning: Anbefales
19. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på fortsat ansættelse
Beslutning: Anbefales