Magistraten

Magistraten 17. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Foreløbigt regnskab 2013 for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Virksomhedsrapportering 2014
Beslutning: Anbefales
4. Garantiprovision i forbindelse med kommunal garantistillelse - Orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Fase 2-vurdering af Aalborg Letbane/Bus Rapid Transit (BRT). Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering
Beslutning: Anbefales
6. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygttighed (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101. (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Nørresundby Boligselskab – Studievej 19 – 30 almene ældreboliger med serviceareal - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
11. Træet, Gistrup - Nedlæggelse af offentligt vejareal
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Varme - Takstændringer pr. 1. april 2014
Beslutning: Anbefales
13. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. solidarisk boligfordeling
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt