Magistraten

Magistraten 19. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2014. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-april 2014
Beslutning: Til orientering
4. Pressestrategi
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Nibe, Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej. Lokalplan 10-1-107 (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet
Beslutning: Anbefales
8. Optagelse af stiforbindelse hen over Godsbanearealet som offentlig sti
Beslutning: Anbefales
9. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Beslutning: Anbefales
10. Udpegning af kunstfaglige medlemmer til Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Anbefales
11. Udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2014
Beslutning: Anbefales
12. Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Aalborg Kommune 2014-2017
Beslutning: Anbefales
13. Varme – Takster. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
14. Varmeplanlægning - Etablering af forsyning med central kraftvarme i Sulsted. Projektgodkendelse
Beslutning: Anbefales
15. Varmeplanlægning - Forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Varmeplanlægning – Anmodning om kommunegaranti, Hals Fjernvarme A.m.b.a
Beslutning: Se referat
17. EU's borgmesteraftale om klima
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Udsat
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Salg af nedlagte renseanlægsarealer
Beslutning: Se referat