Magistraten

Magistraten 20. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Revisionsberetninger
Beslutning: Anbefales
3. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-september 2014
Beslutning: Til orientering
4. Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Beslutning: Godkendt
5. Dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune i perioden 2007-2013
Beslutning: Til orientering
6. Mølholm, Landingsplads for lægehelikoptere. Kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (VVM og MV), udkast til VVM-tilladelse og Lokalplan 3-4-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe. Lokalplan 10-1-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Himmerland Boligforening - Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 51) og Fyrkildevej (afd. 52) - 1060 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inde
Beslutning: Anbefales
11. Taxikørsel - Regulering af maksimaltakster
Beslutning: Anbefales
12. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017
Beslutning: Anbefales
13. Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for 2015
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Beredskabscenter Aalborg - Virksomhedsplan 2012-2014, status
Beslutning: Til orientering
15. Beredskabscenter Aalborg - Strukturændringer i redningsberedskabet
Beslutning: Anbefales
16. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Lufthavnsområdet, Thistedvej mv. som følge af nedlæggelse af Forsvarets renseanlæg (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt