Magistraten

Magistraten 17. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2014
Beslutning: Til orientering
3. Smart City Aalborg – Smart Aalborg
Beslutning: Godkendt
4. SMART Aalborg - Open Data Lab
Beslutning: Godkendt
5. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor
Beslutning: Anbefales
6. Løn- og personaleadministration for Foreningen Norddanmarks EU-kontor
Beslutning: Anbefales
7. Køb af Nordea-bygningen Budolfihus, Algade 41, 9000 Aalborg
Beslutning: Anbefales
8. Sundby-Hvorup Boligselskab - Ansøgning om tilladelse til køb af eksisterende ejendom på Studievej 7, Nørresundby
Beslutning: Anbefales
9. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
10. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Udsat
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt