Magistraten

Magistraten 24. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. STAY - jobskabelse i partnerskab, status november 2014
Beslutning: Godkendt
3. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Ansættelse af administrationschef i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændringer i indplacering af leder
Beslutning: Anbefales

Åben

8. Ældre- og Handicapudvalgets studietur til Amsterdam.
Beslutning: Godkendt