Magistraten

Magistraten 1. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Plan- og Projektinformation Oktober 2014
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Indkaldelse af stedfortræder for Cæcilie L. Andersen i perioden 01.01.15-01.07.15
Beslutning: Anbefales
4. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt
5. Aalborg i Rødt
Beslutning: Godkendt
6. Ændring af afstemningssted i Mou
Beslutning: Anbefales
7. Færger og færgelejer. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Beslutning: Anbefales
9. Oprettelse af to (niveau 2) stillinger som afdelingschef for Energi og Renovation og afdelingschef for Miljø- og Energiplanlægning samt lønændring for to chefer
Beslutning: Godkendt
10. Ny administrationsaftale pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
13. Salg af Landholmvej 3
Beslutning: Godkendt
14. Valg af leverandør til kontrol pilotprojekt om af sociale klausuler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger