Magistraten

Magistraten 8. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Beslutning: Udsat
3. Opkrævning af tvangsbøder ved manglende lovpligtig byggeskadeforsikring
Beslutning: Anbefales
4. Opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling efter tidsforbrug, ny gebyrvedtægt og nyt takstblad
Beslutning: Anbefales
5. Rærup Deponi. Kommuneplantillæg 5.011 med VVM-redegørelse / Miljøvurdering, Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, Lokalplan 5-9-105 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nørresundby, Bryggergade/Tinghusgade/Torvet. Boliger, erhverv, butikker m.v. Lokalplan 1-2-111 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Jomfru Ane Gade, Overdækning. Lokalplan 1-1-113 og Redegørelse for bæredygtighed. Tillæg til lokalplan 10-056 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik. Lokalplan 5-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Nyt rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen
Beslutning: Anbefales
10. Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen
Beslutning: Anbefales
11. Sundhedsaftalen 2015-2018
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
14. Aftale med KMD om monopolsystemer
Beslutning: Godkendt