Magistraten

Magistraten 15. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
2. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2014
Beslutning: Anbefales
3. Den ukommenterede Virksomhedsrapport januar-november 2014
Beslutning: Anbefales
4. Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Overførsel af lånoptagelse fra 2014 til 2015. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Afgangsføring af uerholdige beløb 2. halvår 2014
Beslutning: Godkendt
7. Vederlag til 2. viceborgmester 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Kommunalpolitisk Topmøde 2015
Beslutning: Anbefales
9. Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Status - Møllesøvej 12, 9280 Storvorde
Beslutning: Til orientering
11. Principper for åbning af Østerå gennem byen
Beslutning: Anbefales
12. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69. Boliger, kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Vindmølleområde ved Bredhage. Kommuneplantillæg 4.034 med VVM-redegørelse og Lokalplan 4-10-102 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej, Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Vodskov, Følfodvej 33, Center- og Erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
19. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Anbefales
20. Boligforeningen Vanggården - Østerbro mod Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til opførelse af 34 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
21. Sundby-Hvorup Boligselskab - Etablering af serviceareal i eksisterende bygning i tilknytning til eksisterende almene ældreboliger, Bredgade – Gandrup - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
22. Lejerbo Aalborg - Godthåbsvej 20A - Bøgemarkscentret - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 10 almene ældreboliger med serviceareal
Beslutning: Anbefales
23. Ekspropriation af areal til udvidelse af vejkrydset Parkvej/Anlægsvej i Nibe til busrute
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Anbefales
24. Fælles hjælpemiddeldepot
Beslutning: Anbefales
25. Flytning af Taleinstituttet pr. 1. januar 2014
Beslutning: Anbefales
26. Henvendelse fra Dansk Folkepartis og Enhedslistens byrådsgrupper vedr. overvågning i fiksering
Beslutning: Til orientering
27. Eventuelt
Beslutning: Se referat
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
29. Salg af Møllesøvej 12-14
Beslutning: Godkendt
30. Salg af matr.nr. 80aux, Aalborg Markjorder, Beliggende Gundorfslund 5, 9000 Aalborg
Beslutning: Godkendt