Magistraten

Magistraten 12. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Evaluering af mødetidspunkt for byrådets møder
Beslutning: Se referat
3. Ekspropriation af areal til etablering af pumpestation og sikring af ledningsanlæg ved Lufthavnsvej, Nørresundby
Beslutning: Anbefales
4. Rigsrevisionensberetning på forsorgsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Medlemsskab af KIMO Danmark
Beslutning: Anbefales
6. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt