Magistraten

Magistraten 19. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2014
Beslutning: Anbefales
3. Henvendelse til finansministeren vedr. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark m.m. (obligatorisk digital selvbetjening)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Grønlandskvarteret, den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken. Kommuneplantillæg 4.033 og lokalplan 4-2-111 med miljøvurdering (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Boligforeningen Vanggården – Roden 1, Gistrup – 36 almene ældreboliger med serviceareal – Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
6. Anmodning om tilladelse til studietur for Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Godkendt
7. Miljø- og Energiforvaltningen - udlandsrejser
Beslutning: Godkendt
8. Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Dispositionsforslag for 52 nye boliger som tilbygning for Plejehjemmet Birkebo på Forchhammersvej
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger