Magistraten

Magistraten 2. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. European Youth Championship 2018 - Ansøgning om støtte
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Aalborg Kommunes deltagelse i MIPIM konference 2015
Beslutning: Godkendt
4. Plus Bolig – afdeling 124, Visionsvej (9000) – Ansøgning om støtte til opførelse af 104 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
5. Birkesøvej, Storvorde - nedlæggelse af del af offentlig vej
Beslutning: Anbefales
6. Ekspropriation til Bjergbanestien ved tidligere Godthåb Station
Beslutning: Anbefales
7. Aalborg uden affald - 2. behandling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Spildevandsslam på produktionsjord
Beslutning: Anbefales
9. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Bislev vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag for flytning af planlagt bassin ved Nørrevadvej, Bislev
Beslutning: Anbefales
10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams
Beslutning: Anbefales
11. Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt