Magistraten

Magistraten 9. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Foreningen Staten i hele Danmark
Beslutning: Se referat
3. Eventuelt
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
5. Den musikalske børnehave - tilgodehavende
Beslutning: Se referat