Magistraten

Magistraten 9. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19
Beslutning: Anbefales
3. Etablering af Letbanesekretariat – Tillægsbevilling 2015 og 2016, anlæg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Flytning af Aalborg Teater
Beslutning: Godkendt
5. Magistratens møder i april, maj og juni 2015
Beslutning: Til orientering
6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse
Beslutning: Anbefales
7. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk (2. behandling)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Virksomheders benyttelse af Genbrugspladsen Sundsholmen
Beslutning: Anbefales
9. Henvendelse fra rådmand Tina French Nielsen - Kommunernes rolle i modvirken til radikalisering – hvad gør vi i Aalborg?
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Den digitale Hotline
Beslutning: Udsat